Skip to content

Pressmeddelanden

ALLA PRESSMEDDELANDEN

Viktigt steg mot 20 000 nya kvm byggrätter och nytt hotell i Marbella

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) har efter dialog med Marbella kommun inkommit med förslag om utveckling av projekten Centro Forestal Sueco och Boho Club Marbella, som tillsammans består av cirka 41 200 kvm markyta på Golden Mile i Marbella, en av de mest attraktiva adresserna för hotell i Spanien.

Läs mer

Quartiers Properties årsredovisning för 2022 har publicerats

Årsredovisningen för 2022 har publicerats och finns nu tillgänglig på www.quartiersproperties.se.

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I QUARTIERS PROPERTIES AB (PUBL)

Aktieägarna i Quartiers Properties AB (publ), org.nr 556975-7684 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 juni 2023 klockan 10.00 i Qap Legal Advisors lokaler på Norrlandsgatan 7 i Stockholm.

Läs mer

Delårsrapport Quartiers Properties januari – mars 2023

Quartiers Properties AB (publ) offentliggör idag bolagets delårsrapport för första kvartalet 2023

Läs mer

Bokslutskommuniké Quartiers Properties – januari till december 2022

Quartiers Properties AB (publ) offentliggör idag bolagets bokslutskommuniké för perioden januari till december 2022.

Läs mer

Kvartalsrapport Quartiers Properties – juli till september 2022

Quartiers Properties AB (publ) offentliggör idag bolagets kvartalsrapport för perioden juli till september 2022

Läs mer

Utdelning på preferensaktier skjuts upp

Styrelsen för Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) har med anledning av ökad osäkerhet i omvärlden och förändrade affärsförutsättningar beslutat att inte återuppta utdelning på bolagets preferensaktier just nu. Beslut om utdelningsbara medel kommer att fattas på nästa ordinarie bolagsstämma som planeras hållas under andra kvartalet 2023. Bolaget inleder samtidigt en process för att…

Läs mer

Quartiers tillträder tomt om cirka 3 800 kvadratmeter i anslutning till Boho Club Marbella

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) har idag erlagt utestående köpeskilling om 0,9 MEUR enligt optionsavtal för en tomt i direkt anslutning till Boho Club Marbella. Boho Clubs positiva utveckling under 2022 har medfört ett behov av fler rum. Denna tomt lämpar sig väl för framtida expansion av verksamheten med på sikt utökad rumskapacitet.

Läs mer

Kvartalsrapport Quartiers Properties – april till juni 2022

Quartiers Properties AB (publ) offentliggör idag bolagets kvartalsrapport för perioden april till juni 2022. Rekordhögt operativt kassaflöde, refinansiering och en uppvärdering av Boho Club Marbella med 15,6% summerar bolagets hittills bästa andra kvartal och lägger grunden för lönsamhet i kommande kvartal.

Läs mer

Quartiers säkerställer finansiering om 18,5 MEUR med sänkt ränta och frigjort kassaflöde för tillväxt, samt möjliggör att återuppta utdelning på preferensaktier

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) har idag, enligt tidigare kommunicerad plan, refinansierat Bolagets lån med DeShaw som ingicks 2020 i samband med utbrottet av Covid-19 i Europa. I samband med refinansieringen är Bolaget inte längre förhindrat att genomföra utdelning på sina preferensaktier. Ny långivare är Alteralia Real Estate Debt FIL (”Alteralia”). Lånebeloppet uppgår…

Läs mer

Kvartalsrapport Quartiers Properties – januari till mars 2022

Quartiers Properties AB (publ) offentliggör idag bolagets kvartalsrapport för perioden januari till mars 2022

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Quartiers Properties AB (publ) den 29 april 2022

Quartiers Properties AB (publ) höll under fredagen den 29 april 2022 årsstämma för verksamhetsåret 2021. På grund av Covid-19-pandemin genomfördes årsstämman genom poströstning, utan fysiskt deltagande.

Läs mer

Offentliggörande av valberedningens förslag till styrelse och styrelsearvode inför årsstämman den 29 april 2022

Valberedningen i Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) föreslår oförändrad styrelse och oförändrat styrelsearvode för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Läs mer

Quartiers Properties årsredovisning för 2021 har publicerats

Årsredovisningen för 2021 har publicerats och finns nu tillgänglig på www.quartiersproperties.se.

Läs mer

Utfallet av utnyttjande av teckningsoptioner TO4 summeras till ett högt deltagande om cirka 88%

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller “Bolaget”) summerar utfallet avseende utnyttjande av teckningsoptioner serie TO4 till cirka 88 procent.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Quartiers Properties AB (publ)

Aktieägarna i Quartiers Properties AB (publ) org.nr 556975-7684 kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 april 2022.

Läs mer

Ledningsgruppsförändring för fortsatt tillväxt

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) genomför en ledningsgruppsförändring för att centralisera administrativa, legala och operativa stödfunktioner till en ny avdelning, samt anställer ny CFO.

Läs mer

Teckningskurs för utnyttjande av teckningsoptioner har fastställts

Teckningskursen för teckning av nya stamaktier med teckningsoptioner av serie 4 (TO4) i Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) har fastställts till 3,71 SEK per stamaktie.

Läs mer

Quartiers publicerar informationsbroschyr avseende inlösen av teckningsoptioner serie 4 (TO4)

Broschyren kommer att skickas till samtliga aktieägare och teckningsoptionsinnehavare via post men finns även tillgänglig på bolagets hemsida www.quartiersproperties.se.

Läs mer

Quartiers inleder beräkningsperiod för teckningsoptioners utnyttjandekurs

Idag 1 mars 2022 inleds beräkningsperioden (VWAP-perioden) för fastställande av utnyttjandekurs för teckningsoptioner av serie TO4 2020/2022 som emitterades i samband med Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) inlösenprogram för preferensaktier under 2020.

Läs mer

Bokslutskommuniké Quartiers Properties – januari till december 2021

Quartiers Properties AB (publ) offentliggör idag bolagets bokslutskommuniké för perioden januari till december 2021

Läs mer

Quartiers förutspår stark bostadsmarknad på Costa del Sol och lanserar 60 nybyggda lägenheter under 2022

Bostadsmarknaden på Costa del Sol, och särskilt Marbella med omnejd, bedöms utvecklas starkt efter Covid-19. Det beror inte minst på den tilltagande digitala utveckling som påskyndats ytterligare av coronapandemin, men även av faktorer som regionens unika mikroklimat, skolor och sjukvård i världsklass, samt en större global acceptans och trend att människor inte behöver bo i…

Läs mer

Quartiers helägda hotell Boho Club utsett till Spaniens bästa lyxhotell i kategorin boutiquehotell

Hotell- och restaurangkonceptet Boho Club, som Quartiers har utvecklat och driftsatt på en av sina fastigheter på Golden Mile i Marbella, har i samband med Spain Luxury Hotel Awards tilldelats priset som Spaniens bästa lyxhotell i kategorin boutiquehotell. 

Läs mer

Kvartalsrapport Quartiers Properties – juli till september 2021

Quartiers Properties AB (publ) offentliggör idag bolagets kvartalsrapport för perioden juli till september 2021.

Läs mer

Quartiers rekryterar ny general manager med omfattande internationell erfarenhet till Boho Club

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller “Bolaget”) har anställt Alvaro Fernandez Martín som ny general manager för sitt dotterbolag Boho Club som bedriver hotell- och restaurangverksamhet på Marbellas Golden Mile.

Läs mer

Utfallet av utnyttjande av teckningsoptioner TO3 summeras till ett högt deltagande om cirka 92%

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller “Bolaget”) summerar utfallet avseende utnyttjande av teckningsoptioner serie TO3 till cirka 92 procent.

Läs mer

Indikationer från större teckningsoptionsinnehavare att de kommer att utnyttja teckningsoptionerna och sista dag för handel är idag den 27 augusti

Totalt har ej bindande indikationer på att utnyttja teckningsoptioner lämnats avseende 44 procent av antalet utestående teckningsoptioner av serie 3 (TO3) motsvarande teckning av nya stamaktier för cirka 5,3 miljoner kronor.

Läs mer

Teckningskurs för utnyttjande av teckningsoptioner har fastställts

Teckningskursen för teckning av nya stamaktier med teckningsoptioner av serie 3 (TO3) har fastställts till 3,67 SEK per stamaktie. Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) har producerat en informationsbroschyr som ger mer information om villkoren för inlösen och en kort uppdatering för hur det tredje kvartalet löpt på hittills. Broschyren kommer att skickas till…

Läs mer

Quartiers inleder beräkningsperiod för teckningsoptioners utnyttjandekurs

Idag 30 juli 2021 inleds beräkningsperioden (VWAP-perioden) för fastställande av utnyttjandekurs för teckningsoptioner av serie TO3 2020/2021 som emitterades i samband med Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) inlösenprogram för preferensaktier under 2020.

Läs mer

Kvartalsrapport Quartiers Properties – april till juni 2021

Quartiers Properties AB (publ) offentliggör idag bolagets kvartalsrapport för perioden april till juni 2021.

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Quartiers Properties AB (publ) den 4 juni 2021

Quartiers Properties AB (publ) höll under fredagen den 4 juni 2021 årsstämma för verksamhetsåret 2020. På grund av Covid-19-pandemin och de restriktioner som införts för att förhindra smittspridning genomfördes årsstämman genom poströstning, utan fysiskt deltagande.

Läs mer

VD anförande inför årsstämma och sista dag att rösta

Idag den 3 juni 2021 är sista dagen att rösta inför årets årsstämma. Mer information om hur röstningen går till finns på Quartiers hemsida www.quartiersproperties.se.

Läs mer

Quartiers Properties årsredovisning för 2020 har publicerats

Årsredovisningen för 2020 har publicerats.

Läs mer

Kvartalsrapport Quartiers Properties – januari till mars 2021

Quartiers Properties AB (publ) offentliggör idag bolagets kvartalsrapport för perioden januari till mars 2021.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Quartiers Properties AB (publ)

Aktieägarna i Quartiers Properties AB (publ) org.nr 556975-7684 kallas härmed till årsstämma fredagen den 4 juni 2021.

Läs mer

Boho Club öppnar igen och restriktioner lättas i Spanien

I slutet av januari infördes nya tuffare coronarestriktioner som innebar att all icke väsentlig verksamhet var tvungen att hålla stängt. Restriktionerna har gradvis lättats och nu öppnar Boho Club återigen för hotell- och restauranggäster. 

Läs mer

Bokslutskommuniké Quartiers Properties – januari till december 2020

Quartiers Properties AB (publ) offentliggör idag bolagets bokslutskommuniké för perioden januari till december 2020.

Läs mer

Utökade coronarestriktioner i Marbella

De nya utökade coronarestriktionerna innebär att all icke väsentlig verksamhet i Marbella kommun måste stängas ner i minst två veckor. Därtill förbjuds resor till och från majoriteten av alla kommuner i Andalusien inklusive Marbella. Med anledning av det så har bolaget bedömt att det är mer lönsamt att tillfälligt stänga Boho Club eftersom restriktionerna i…

Läs mer

Extended coronavirus restrictions in Marbella

The new extended coronavirus restrictions mean that all non-essential businesses in the Municipality of Marbella are obliged to close down for a period of at least two weeks. Furthermore, a travel ban is in place to and from most of the municipalities in Andalusia, including Marbella. The company has therefore decided that it is more…

Läs mer

Quartiers börjar med kvartalsrapportering

Quartiers kommer från och med det första kvartalet 2021 att övergå från halvårsrapportering till kvartalsrapportering. Den första kvartalsrapporten för perioden januari till mars 2021 kommer att publiceras den 6 maj 2021.

Läs mer

Boho Club rekommenderas i Guide Michelin

Boho Club har inkluderats som en rekommenderad restaurang i Guide Michelin 2021, vilket stärker varumärket och väntas leda till fler gäster i såväl restaurangen som på hotellet.

Läs mer

Lättnader av coronarestriktioner för Andalusien, positivt för Quartiers hotell och restauranger

Under helgen publicerades nya lättnader av restriktioner för Andalusien, där Quartiers bedriver sin verksamhet. De nya riktlinjerna förenklar resande till Marbella och utökar tillåten kapacitet i hotell- och restaurangsektorn i regionen.

Läs mer

Storbritannien påbörjar vaccinering nästa vecka – Väntas lyfta hotell-, restaurang-, och fastighetsförsäljning på den spanska solkusten

Storbritannien tillkännagav idag att landet väntas påbörja vaccinering för Covid-19 under nästa vecka. Quartiers VD Marcus Johansson Prakt ser det som särskilt positivt att det är just Storbritannien som tar steget och blir det första landet att godkänna vaccin för Covid-19 efter storskaliga tester. Just den äldre målgruppen som kommer att vaccineras först tenderar att…

Läs mer

Quartiers agerar snabbt på nya restriktioner

Quartiers, listat på Nasdaq First North i Stockholm, har anpassat sig utifrån den spanska regeringens nya restriktioner och beslutat att hålla sina anläggningar Boho Club (lyxhotell och restaurang på Golden Mile i Marbella) samt lägenhetshotellet Quartiers Marbella Apartments öppna. Bolaget har lanserat flera initiativ för att minimera intäktsbortfallet och har vidtagit åtgärder för att maximera…

Läs mer

Quartiers Properties offentliggör slutligt utfall av utbyteserbjudandet

Årsstämman i Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) den 26 juni 2020 beslutade bl.a. om ett erbjudande till innehavare av Bolagets preferensaktier om utbyte av preferensaktier mot erhållande av nyemitterade stamaktier och teckningsoptioner (”Erbjudandet”). Det slutliga utfallet i Erbjudandet visar att accept skedde för 3 291 624 preferensaktier, vilket innebär att dessa kommer att makuleras…

Läs mer

Quartiers Properties offentliggör prospekt

Årsstämman i Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) den 26 juni 2020 beslutade bl.a. om ett erbjudande till innehavare av Bolagets preferensaktier om utbyte av preferensaktier mot erhållande av nyemitterade stamaktier och teckningsoptioner (”Erbjudandet”). Med anledning av Erbjudandet har styrelsen i Quartiers Properties upprättat ett prospekt som har godkänts och registrerats av Finansinspektionen…

Läs mer

Halvårsrapport Quartiers Properties – januari till juni 2020

Quartiers Properties AB (publ) offentliggör idag bolagets halvårsrapport för perioden januari till juni 2020. 

Läs mer

Quartiers Properties upptar lån om 17 miljoner EUR och säkerställer sin kassaposition

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) har idag tecknat ett låneavtal med långivarna DESALKIV Portfolios L.L.C och Alantra avseende upptagande av lån om totalt 17 miljoner EUR (”Lånet”). 

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Quartiers Properties AB (publ) den 26 juni 2020

Quartiers Properties AB (publ) höll under fredagen den 26 juni 2020 årsstämma för verksamhetsåret 2019 varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Läs mer

Quartiers Properties årsredovisning för 2019 har publicerats

Årsredovisningen för 2019 har publicerats och finns nu tillgänglig på www.quartiersproperties.se.

Läs mer