Skip to content

Pressmeddelanden

ALLA PRESSMEDDELANDEN

Andreas Bonnier ny VD för Quartiers Properties

Quartiers Properties AB (publ) ("Quartiers" eller "Bolaget"), har glädjen att meddela att Andreas Bonnier, medgrundare till Quartiers Properties och erfaren inom internationellt företagande, har utsetts till ny verkställande direktör (VD) för Bolaget. Andreas, som har varit en aktiv del av styrelsen sedan 2019 och besitter mångårig erfarenhet från bolagsbyggande i bland annat Sverige, Frankrike och…

Läs mer

Quartiers Properties lanserar aktieägarprogram med förmåner på Boho Club Marbella

Quartiers Properties AB (publ), en framstående aktör inom fastighets- och hotellutveckling på den spanska solkusten, är stolta över att lansera ett aktieägarprogram. Programmet är utformat för att belöna våra aktieägare med exklusiva förmåner och upplevelser på vårt prisbelönta 5-stjärniga boutique-hotell, Boho Club, i hjärtat av Marbella.

Läs mer

Bokslutskommuniké Quartiers Properties 2023

Quartiers Properties AB (publ) offentliggör idag bolagets bokslutskommuniké för 2023.

Läs mer

Rocet AB ökar till över 10% av rösterna

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) har fått information om att Bolagets fjärde största ägare med Bolagets styrelseordförande Jörgen Cederholm som delägare, har ökat sin röstandel i Quartiers som numera uppgår till 10%.

Läs mer

House of K Holding Limited ökar till över 15% av rösterna

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) har fått information om att Bolagets största ägare House of K Holding Limited fortsatt att öka sin röstandel i Bolaget som numera uppgår till 16,2%

Läs mer

Uppdatering: Quartiers tar steg mot utveckling av Centro Forestal Sueco med cirka 300 hotellrum på Golden Mile i Marbella

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) tar ytterligare kliv framåt med vidareutveckling av sin hotellfastighet på prestigefulla Golden Mile. Genom att påbörja upphandling av ett ledande arkitektteam initieras nu nästa steg i förädlingen. Den färdigutvecklade fastigheten, belägen på en av solkustens och Spaniens främsta adresser för hotell, bedöms kunna inrymma cirka 300 hotellrum och…

Läs mer

VD avgår för nya utmaningar

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”), meddelar idag att VD Marcus Johansson Prakt, som har lett företaget sedan 2018, kommer att avgå från sin position för att utforska nya utmaningar utanför Bolaget. Marcus Johansson Prakt kommer att kvarstå som VD tills dess att en ny VD utsetts, dock längts till utgången av uppsägningstiden som…

Läs mer

Quartiers har framgångsrikt slutfört försäljningen av projekt Altura160

Quartiers Properties AB (publ) ("Quartiers" eller ”Bolaget”) har enligt plan slutfört försäljningen av projekt Altura160 i Benahavís till Taylor Wimpey de España S.A.U ("Taylor Wimpey"). Denna transaktion, till ett värde i EUR motsvarande 107,2 MSEK, markerar en viktig milstolpe för Quartiers och vittnar om Bolagets förmåga att skapa och realisera värde i sina projekt.

Läs mer

Delårsrapport Quartiers Properties januari – september 2023

Quartiers Properties AB (publ) offentliggör idag bolagets delårsrapport för tredje kvartalet 2023.

Läs mer

Quartiers säljer projekt Altura160 för 107,2 MSEK

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) har ingått ett avtal med Taylor Wimpey de España S.A.U (”Taylor Wimpey”) om att sälja projektet Altura160 i Benahavís för en köpeskilling i EUR om motsvarande 107,2 MSEK. Betalning sker kontant och därmed frigör Quartiers ett kassaflöde om 97,7 MSEK under de kommande 13 månaderna givet aktuell växelkurs.…

Läs mer

Quartiers investerar 12,6 MSEK i Nowonomics, samt ingår samarbetsavtal med Nowonomics och QQM Fund Management

Quartiers Properties (”Quartiers” eller ”Bolaget”), meddelar att Bolaget investerar totalt 12,6 MSEK i Nowonomics AB (publ) (”Nowo”) via två riktade emissioner. Den första emissionen om 6,3 MSEK sker nu, följt av en till i januari 2024. Quartiers erhåller även vederlagsfria teckningsoptioner för en potentiell investering om 8 MSEK i maj 2024. Parallellt med detta tar…

Läs mer

Quartiers inleder ny era för tillväxt - signerar avsiktsförklaring med Nowonomics och QQM Fund Management för utveckling av gemensamma fastighetsfonder

Quartiers Properties (”Quartiers” eller ”Bolaget”), ett svenskt fastighetsbolag med starkt fokus på den spanska marknaden, är glada att meddela att en avsiktsförklaring har undertecknats med Nowonomics AB (publ) (”Nowo”) och QQM Fund Management (”QQM”). Denna överenskommelse markerar början på en ny affärsgren som lägger grunden för tillväxt via fastighetsfonder utan att nödvändigtvis resa kapital via…

Läs mer

Kommunstyrelsen i Marbella kommun godkänner Quartiers förslag till modifiering av detaljplanen på Centro Forestal Sueco

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) har, som pressmeddelades den 29 maj i år, föreslagit en modifiering av aktuell detaljplan på Centro Forestal Sueco. Förslaget, som utvecklades i samråd med kommunen och som kommunen därefter beaktat i sin helhetsplan för kommunen, har nu godkänts av kommunstyrelsen i Marbella kommun med enhetlig majoritet. Beslutet ökar…

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma den 20 juli 2023 i Quartiers Properties AB (publ)

Vid extra bolagsstämma i Quartiers Properties AB (publ) (”Bolaget”) som ägde rum idag den 20 juli 2023, fattades i huvudsak nedan beslut med erforderlig majoritet.

Läs mer

Delårsrapport Quartiers Properties januari – juni 2023

Quartiers Properties AB (publ) offentliggör idag bolagets delårsrapport för andra kvartalet 2023. Omsättningstillväxt med 33% och ett rekordhögt operativt kassaflöde under första halvåret möjliggör både fortsatt expansion och återupptagen utdelning på preferensaktien.

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I QUARTIERS PROPERTIES AB (PUBL)

Aktieägarna i Quartiers Properties AB (publ), org.nr 556975-7684 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 20 juli 2023 klockan 10.00 i Qap Legal Advisors lokaler på Norrlandsgatan 7 i Stockholm.

Läs mer

Styrelsen i Quartiers Properties föreslår återupptagen ordinarie utdelning på preferensaktier - Starkt momentum i verksamheten tidigarelägger beslut

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) avser inom kort att kalla Bolagets aktieägare till extra bolagsstämma i syfte att besluta om förslaget om återupptagen ordinarie utdelning på Bolagets preferensaktier från och med planerad utbetalning i september 2023. Tidigare ej utbetald utdelning jämte ränta, uppgående till cirka 3,7 kronor per preferensaktie, avses att betalas om…

Läs mer

Kommuniké från årsstämma den 15 juni 2023 i Quartiers Properties AB (publ)

Vid årsstämma i Quartiers Properties AB (publ) (”Bolaget”) som ägde rum idag den 15 juni 2023, fattades i huvudsak nedan beslut med erforderlig majoritet.

Läs mer

Viktigt steg mot 20 000 nya kvm byggrätter och nytt hotell i Marbella

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) har efter dialog med Marbella kommun inkommit med förslag om utveckling av projekten Centro Forestal Sueco och Boho Club Marbella, som tillsammans består av cirka 41 200 kvm markyta på Golden Mile i Marbella, en av de mest attraktiva adresserna för hotell i Spanien.

Läs mer

Quartiers Properties årsredovisning för 2022 har publicerats

Årsredovisningen för 2022 har publicerats och finns nu tillgänglig på www.quartiersproperties.se.

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I QUARTIERS PROPERTIES AB (PUBL)

Aktieägarna i Quartiers Properties AB (publ), org.nr 556975-7684 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 15 juni 2023 klockan 10.00 i Qap Legal Advisors lokaler på Norrlandsgatan 7 i Stockholm.

Läs mer

Delårsrapport Quartiers Properties januari – mars 2023

Quartiers Properties AB (publ) offentliggör idag bolagets delårsrapport för första kvartalet 2023

Läs mer

Bokslutskommuniké Quartiers Properties – januari till december 2022

Quartiers Properties AB (publ) offentliggör idag bolagets bokslutskommuniké för perioden januari till december 2022.

Läs mer

Kvartalsrapport Quartiers Properties – juli till september 2022

Quartiers Properties AB (publ) offentliggör idag bolagets kvartalsrapport för perioden juli till september 2022

Läs mer

Utdelning på preferensaktier skjuts upp

Styrelsen för Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) har med anledning av ökad osäkerhet i omvärlden och förändrade affärsförutsättningar beslutat att inte återuppta utdelning på bolagets preferensaktier just nu. Beslut om utdelningsbara medel kommer att fattas på nästa ordinarie bolagsstämma som planeras hållas under andra kvartalet 2023. Bolaget inleder samtidigt en process för att…

Läs mer

Quartiers tillträder tomt om cirka 3 800 kvadratmeter i anslutning till Boho Club Marbella

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) har idag erlagt utestående köpeskilling om 0,9 MEUR enligt optionsavtal för en tomt i direkt anslutning till Boho Club Marbella. Boho Clubs positiva utveckling under 2022 har medfört ett behov av fler rum. Denna tomt lämpar sig väl för framtida expansion av verksamheten med på sikt utökad rumskapacitet.

Läs mer

Kvartalsrapport Quartiers Properties – april till juni 2022

Quartiers Properties AB (publ) offentliggör idag bolagets kvartalsrapport för perioden april till juni 2022. Rekordhögt operativt kassaflöde, refinansiering och en uppvärdering av Boho Club Marbella med 15,6% summerar bolagets hittills bästa andra kvartal och lägger grunden för lönsamhet i kommande kvartal.

Läs mer

Quartiers säkerställer finansiering om 18,5 MEUR med sänkt ränta och frigjort kassaflöde för tillväxt, samt möjliggör att återuppta utdelning på preferensaktier

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) har idag, enligt tidigare kommunicerad plan, refinansierat Bolagets lån med DeShaw som ingicks 2020 i samband med utbrottet av Covid-19 i Europa. I samband med refinansieringen är Bolaget inte längre förhindrat att genomföra utdelning på sina preferensaktier. Ny långivare är Alteralia Real Estate Debt FIL (”Alteralia”). Lånebeloppet uppgår…

Läs mer

Kvartalsrapport Quartiers Properties – januari till mars 2022

Quartiers Properties AB (publ) offentliggör idag bolagets kvartalsrapport för perioden januari till mars 2022

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Quartiers Properties AB (publ) den 29 april 2022

Quartiers Properties AB (publ) höll under fredagen den 29 april 2022 årsstämma för verksamhetsåret 2021. På grund av Covid-19-pandemin genomfördes årsstämman genom poströstning, utan fysiskt deltagande.

Läs mer

Offentliggörande av valberedningens förslag till styrelse och styrelsearvode inför årsstämman den 29 april 2022

Valberedningen i Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers Properties” eller ”Bolaget”) föreslår oförändrad styrelse och oförändrat styrelsearvode för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Läs mer

Quartiers Properties årsredovisning för 2021 har publicerats

Årsredovisningen för 2021 har publicerats och finns nu tillgänglig på www.quartiersproperties.se.

Läs mer

Utfallet av utnyttjande av teckningsoptioner TO4 summeras till ett högt deltagande om cirka 88%

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller “Bolaget”) summerar utfallet avseende utnyttjande av teckningsoptioner serie TO4 till cirka 88 procent.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Quartiers Properties AB (publ)

Aktieägarna i Quartiers Properties AB (publ) org.nr 556975-7684 kallas härmed till årsstämma fredagen den 29 april 2022.

Läs mer

Ledningsgruppsförändring för fortsatt tillväxt

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) genomför en ledningsgruppsförändring för att centralisera administrativa, legala och operativa stödfunktioner till en ny avdelning, samt anställer ny CFO.

Läs mer

Teckningskurs för utnyttjande av teckningsoptioner har fastställts

Teckningskursen för teckning av nya stamaktier med teckningsoptioner av serie 4 (TO4) i Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) har fastställts till 3,71 SEK per stamaktie.

Läs mer

Quartiers publicerar informationsbroschyr avseende inlösen av teckningsoptioner serie 4 (TO4)

Broschyren kommer att skickas till samtliga aktieägare och teckningsoptionsinnehavare via post men finns även tillgänglig på bolagets hemsida www.quartiersproperties.se.

Läs mer

Quartiers inleder beräkningsperiod för teckningsoptioners utnyttjandekurs

Idag 1 mars 2022 inleds beräkningsperioden (VWAP-perioden) för fastställande av utnyttjandekurs för teckningsoptioner av serie TO4 2020/2022 som emitterades i samband med Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) inlösenprogram för preferensaktier under 2020.

Läs mer

Bokslutskommuniké Quartiers Properties – januari till december 2021

Quartiers Properties AB (publ) offentliggör idag bolagets bokslutskommuniké för perioden januari till december 2021

Läs mer

Quartiers förutspår stark bostadsmarknad på Costa del Sol och lanserar 60 nybyggda lägenheter under 2022

Bostadsmarknaden på Costa del Sol, och särskilt Marbella med omnejd, bedöms utvecklas starkt efter Covid-19. Det beror inte minst på den tilltagande digitala utveckling som påskyndats ytterligare av coronapandemin, men även av faktorer som regionens unika mikroklimat, skolor och sjukvård i världsklass, samt en större global acceptans och trend att människor inte behöver bo i…

Läs mer

Quartiers helägda hotell Boho Club utsett till Spaniens bästa lyxhotell i kategorin boutiquehotell

Hotell- och restaurangkonceptet Boho Club, som Quartiers har utvecklat och driftsatt på en av sina fastigheter på Golden Mile i Marbella, har i samband med Spain Luxury Hotel Awards tilldelats priset som Spaniens bästa lyxhotell i kategorin boutiquehotell. 

Läs mer

Kvartalsrapport Quartiers Properties – juli till september 2021

Quartiers Properties AB (publ) offentliggör idag bolagets kvartalsrapport för perioden juli till september 2021.

Läs mer

Quartiers rekryterar ny general manager med omfattande internationell erfarenhet till Boho Club

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller “Bolaget”) har anställt Alvaro Fernandez Martín som ny general manager för sitt dotterbolag Boho Club som bedriver hotell- och restaurangverksamhet på Marbellas Golden Mile.

Läs mer

Utfallet av utnyttjande av teckningsoptioner TO3 summeras till ett högt deltagande om cirka 92%

Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller “Bolaget”) summerar utfallet avseende utnyttjande av teckningsoptioner serie TO3 till cirka 92 procent.

Läs mer

Indikationer från större teckningsoptionsinnehavare att de kommer att utnyttja teckningsoptionerna och sista dag för handel är idag den 27 augusti

Totalt har ej bindande indikationer på att utnyttja teckningsoptioner lämnats avseende 44 procent av antalet utestående teckningsoptioner av serie 3 (TO3) motsvarande teckning av nya stamaktier för cirka 5,3 miljoner kronor.

Läs mer

Teckningskurs för utnyttjande av teckningsoptioner har fastställts

Teckningskursen för teckning av nya stamaktier med teckningsoptioner av serie 3 (TO3) har fastställts till 3,67 SEK per stamaktie. Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) har producerat en informationsbroschyr som ger mer information om villkoren för inlösen och en kort uppdatering för hur det tredje kvartalet löpt på hittills. Broschyren kommer att skickas till…

Läs mer

Quartiers inleder beräkningsperiod för teckningsoptioners utnyttjandekurs

Idag 30 juli 2021 inleds beräkningsperioden (VWAP-perioden) för fastställande av utnyttjandekurs för teckningsoptioner av serie TO3 2020/2021 som emitterades i samband med Quartiers Properties AB (publ) (”Quartiers” eller ”Bolaget”) inlösenprogram för preferensaktier under 2020.

Läs mer

Kvartalsrapport Quartiers Properties – april till juni 2021

Quartiers Properties AB (publ) offentliggör idag bolagets kvartalsrapport för perioden april till juni 2021.

Läs mer

Kommuniké från årsstämma i Quartiers Properties AB (publ) den 4 juni 2021

Quartiers Properties AB (publ) höll under fredagen den 4 juni 2021 årsstämma för verksamhetsåret 2020. På grund av Covid-19-pandemin och de restriktioner som införts för att förhindra smittspridning genomfördes årsstämman genom poströstning, utan fysiskt deltagande.

Läs mer

VD anförande inför årsstämma och sista dag att rösta

Idag den 3 juni 2021 är sista dagen att rösta inför årets årsstämma. Mer information om hur röstningen går till finns på Quartiers hemsida www.quartiersproperties.se.

Läs mer